Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

30.07.2020

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi  dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 

Więcej informacji: MEN

 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2020
Data modyfikacji 30.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Popławska
do góry