Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uniwersalny system ochrony praw dziecka (ONZ) - Wybrane akty prawne -

Nawigacja

Wybrane akty prawne

Uniwersalny system ochrony praw dziecka (ONZ)

  • Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
  • Deklaracja  Praw Dziecka  z 1924 r.
  • Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.
  • Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.
  • Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1989 r. 
  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r.
  • KOnwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r.

Metryczka

14.01.2014
Data publikacji 14.01.2014
Data modyfikacji 12.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry