Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regionalny system ochrony praw człowieka Rady Europy. - Wybrane akty prawne -

Nawigacja

Wybrane akty prawne

Regionalny system ochrony praw człowieka Rady Europy.

  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.
  • Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka z 1996 r.
  • Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 r.
  • Europejska karta społeczna  z 1961 r.

Metryczka

14.01.2014
Data publikacji 14.01.2014
Data modyfikacji 26.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry