Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - Prawa dziecka - ucznia -

Nawigacja

Prawa dziecka - ucznia

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 20 listopada „Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka”.

Jest to następstwem inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, ponieważ wystąpił z propozycją uhonorowania wkładu Polski związanego z uchwaleniem, 25 lat temu, przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka oraz ustanowienie, w związku z tym wydarzeniem, 20 listopada „Dniem Praw Dziecka” obchodzonym w naszym kraju.

Konwencję o Prawach Dziecka nazywa się również „Światową Konstytucją Dzieci”. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Polska wniosła istotny wkład w uchwalenie Konwencji, przedstawiając w 1978 r. Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt tego aktu prawnego.

Ideą Konwencji jest traktowanie dziecka jako obywatela oraz jako podmiotu prawa, respektowanie praw, które przynależą każdemu człowiekowi.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2014
Data modyfikacji 26.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry