Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw dziecka - Prawa dziecka - ucznia -

Nawigacja

Prawa dziecka - ucznia


Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgody 11, 00-018 Warszawa,
tel. (22) 556 44 40, fax. 22 556 44 50

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,
tel. (22) 626 94 19
 

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę  (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Biuro Fundacji , ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa, tel./faks +48226160268,+ 48 22616 03 14

http://fdds.pl/

 

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel. (22) 616 16 69, (22) 672 65 86

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel. (22) 826 88 62,
(22) 826 14 34
 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"   tel. 800-12-00-02

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12

czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu
 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży –  tel. 116 111   

czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

Metryczka

Data publikacji 07.01.2014
Data modyfikacji 26.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry