Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uroczyste zakończenie etapu wojewódzkiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie etapu wojewódzkiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Informacja o terminie i miejscu uroczystości.


Szanowni Państwo,

uroczyste zakończenie III etapu (wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2012/2013 połączone z wręczeniem laureatom i finalistom zaświadczeń i dyplomów odbędzie się

22 maja 2013 r. o godzinie 11.00
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3.

Laureaci i finaliści konkursu, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli odebrać zaświadczeń będą mogli to uczynić w odpowiednich delegaturach w terminie późniejszym.

Jednocześnie przypominamy, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca jego zakończenia, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.


                                  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
                                                             Zygmunt GóralczykMetryczka

07.05.2013
Data publikacji 07.05.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zygmunt Góralczyk
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry