Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w roku szkolnym 2012/2013 - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w roku szkolnym 2012/2013

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1887–1922 „O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE RZECZPOSPOLITEJ”. (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz zasadniczych szkół zawodowych)

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w roku szkolnym 2012/2013.
(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz zasadniczych szkół zawodowych)
LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
W LATACH 1887–1922.
„O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE RZECZPOSPOLITEJ”.

Tradycja to jeden z fundamentów naszej tożsamości, nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w rodzinach, w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców, wojskowych, a przede wszystkim weteranów – uczestników i świadków wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie – Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierają naszą działalność.
Już po raz osiemnasty, w roku szkolnym 2012/2013, rozgrywany będzie Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego... organizowany przez ściśle współdziałające z sobą:
• Komisję Konkursu powołaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
• Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie;
• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie;
• Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Edycja rozgrywana w roku szkolnym 2012–2013 obejmuje okres walk o niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887–1922.
Udział w konkursie będzie dla Was wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów.
Zachęcamy zatem do udziału w konkursie, zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie on nowym wyzwaniem.

Pliki do pobrania

Metryczka

26.09.2012
Data publikacji 26.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zygmunt Góralczyk
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry