Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU - WYNIKI - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU - WYNIKI

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU - 14 MARCA 2024 ROK GODZ. 11.00 WYNIKI W ZAŁĄCZENIU.

III etap ponadwojewódzki Konkursu w województwie mazowieckim

Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie,

uprzejmie informuję, że III etap ponadwojewódzki XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”, odbędzie się 14 MARCA 2024 r. o godzinie 11.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9.

Czas trwania etapu wojewódzkiego wynosi 90 minut.

 Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsce do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom III etapu ponadwojewódzkiego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Ponadto informuję, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim, a finalistami uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia.

Wyniki III etapu oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do Zawodów Laureatów Gali Finałowej będą zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu. Komisja Konkursowa zakwalifikuje do Zawodów Laureatów Gali Finałowej 4 uczestników z największą liczbą punktów.

 

Z poważaniem

                                                                                        Koordynator Wojewódzki Konkursu

                       Przewodniczący Komisji Konkursu

                                                /-/

                                                                                             Zdzisław Młodziejewski

Pliki do pobrania

Metryczka

19.02.2024
Data publikacji 19.02.2024
Data modyfikacji 06.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ZDZISŁAW MŁODZIEJEWSKI
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry