Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU

III ETAP PONADWOJEWÓDZKI KONKURSU - 16 MARCA 2023 ROK GODZ. 11.00

III etap ponadwojewódzki Konkursu w województwie mazowieckim

Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie,

uprzejmie informuję, że III etap ponadwojewódzki XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, odbędzie się 16 MARCA 2023 r. o godzinie 11.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9.

Czas trwania etapu wojewódzkiego wynosi 90 minut.

 Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsce do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom III etapu ponadwojewódzkiego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wyniki III etapu oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do Zawodów Laureatów Gali Finałowej będą zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikuje do Zawodów Laureatów Gali Finałowej 4 uczniów z największą liczbą punktów.

Ponadto informuję, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia na etapie ponadwojewódzkim, a finalistami uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

Z poważaniem

                                                                                       Koordynator Wojewódzki Konkursu

            Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu

                                                                                                   Zdzisław Młodziejewski

Metryczka

02.03.2023
Data publikacji 02.03.2023
Data modyfikacji 07.09.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ZDZISŁAW MŁODZIEJEWSKI
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry