Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022–2023

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  w roku szkolnym 2022–2023

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami.

Konkurs rozgrywany w roku szkolnym 2022–2023 nosi tytuł: O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887–1922. Tematyka zamyka się w latach, z których:

Rok 1887 – to opublikowanie przez płk. Zygmunta Miłkowskiego (ps. Tomasz Teodor Jeż) broszury „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego. Były to pierwsze po klęsce Powstania Styczniowego próby sformułowania nowej koncepcji walki o niepodległość Polski.

Rok 1922 – to ostateczne ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, przyłączenie Wileńszczyzny i części Górnego Śląska do Polski.

Między powyższymi datami zawierają się różnorodne formy organizowania się i działania społeczeństwa polskiego, jego walki o zachowanie ducha narodowego, przygotowania do walki o Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego w latach 1914–1921, który przywrócił Polskę Polakom, wyrąbał mieczem granice, a w 1920 roku uchronił Polskę i Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Mamy nadzieję, że sam udział w Konkursie będzie dla Wszystkich Uczniów wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość, po półtorawiekowej niewoli.

Zachęcamy zatem do udziału w Konkursie zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie to nowe wyzwanie.

 

Ogólnopolski Koordynator Konkursu

Pliki do pobrania

Metryczka

17.10.2022
Data publikacji 17.10.2022
Data modyfikacji 17.10.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pełnomocnik do spraw obronnych
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry