Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Punktacja Konkursu „Losy żołnierza…” w procesie rekrutacji. - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

Punktacja Konkursu „Losy żołnierza…” w procesie rekrutacji.

Wyjaśnienie dla komisji rekrutacyjnych.

W związku z nadchodzącymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Konkurs historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach…” jest konkursem tematycznym o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień.

 

Dlatego zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737) § 6. 1. w przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) (...),

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 

Z poważaniem

 

Wojewódzki Koordynator Konkursu

    Pełnomocnik ds. obronnych

          /-/

                  Zdzisław Młodziejewski

Metryczka

Data publikacji 02.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry