Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

ETAP WOJEWÓDZKI - UROCZYSTE PODSUMOWANIE - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

ETAP WOJEWÓDZKI - UROCZYSTE PODSUMOWANIE

Uroczystość podsumowania wyników etapu wojewódzkiego Konkursu - 21 maja 2019 r. godz. 11.00

Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie,

 

uprzejmie informuję, że uroczyste zakończenie etapu wojewódzkiego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolna Polskę” połączone z wręczeniem laureatom i finalistom zaświadczeń oraz dyplomów odbędzie się 21 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dojazdu do miejsca uroczystości, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

UWAGA!

Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego Konkursu, którzy z przyczyn losowych nie wezmą udziału w uroczystości, będą mogli w terminie późniejszym odebrać zaświadczenia w Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej delegaturze.

 

 

 

                                                           Wojewódzki Koordynator Konkursu

                                                                                            /-/                                   

                                                                       Zdzisław Młodziejewski

Metryczka

24.04.2019
Data publikacji 24.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry