Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II ETAP REJONOWY konkursu - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

II ETAP REJONOWY konkursu

II ETAP REJONOWY konkursu odbędzie się 10 stycznia 2018 r. o godz. 11.00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że II etap rejonowy XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” odbędzie się

10 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00  w następujących lokalizacjach:

  • Sala Kinowa Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kaliskiego 25a. (dla uczniów szkół z Warszawy i powiatów bezpośrednio nadzorowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie);
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie ul. Czarneckiego 40, (dla uczniów szkół z Ciechanowa i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ciechanowie);
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20 (dla uczniów szkół z Płocka i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Płocku);
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6, (dla uczniów szkół z Ostrołęki i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce);
  • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu ul.  Grzecznarowskiego 2. (dla uczniów szkół z Radomia i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Radomiu);
  • Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach, ul. Orlicz–Dreszera 3 (dla uczniów szkół z Siedlec i powiatów nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Siedlcach).

Czas trwania etapu rejonowego wynosi 90 minut.

          Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsca do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu rejonowego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Ponadto informuję, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, rejonowe komisje oceniają prace uczniów i w ciągu siedmiu dni przesyłają drogą elektroniczną protokoły z wykazem uczniów i uzyskanych przez nich wyników do Koordynatora Wojewódzkiego Konkursu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia.

W III dekadzie stycznia 2018 r. listy z wynikami uzyskanymi przez wszystkich uczestników etapu rejonowego będą dostępne na stronach internetowych: www.losyzolnierza.pl. oraz na stronie www.kuratorium.waw.pl

Z poważaniem

                                                                                   Wojewódzki Koordynator Konkursu

                                                                                                                  -/-                    

                                                                                             Zdzisław Młodziejewski

Metryczka

14.12.2017
Data publikacji 14.12.2017
Data modyfikacji 14.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry