Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

III ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU

30 MARCA 2017 R. III ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU

Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie,

uprzejmie informuję, że III etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”, odbędzie się 30 MARCA 2017 r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.

Czas trwania etapu wojewódzkiego wynosi 90 minut.

 Bardzo proszę o przybycie uczestników w wyznaczone miejsce do godz. 10.45, co umożliwi punktualne rozpoczęcie Konkursu. Uczestnicy proszeni są
o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej, przyborów do pisania i obuwia na zmianę.

Jednocześnie przypominam, że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom III etapu wojewódzkiego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania Konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wyniki III etapu wojewódzkiego oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do IV etapu ogólnopolskiego będą zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikuje do IV etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 2 uczniów z największą liczbą punktów z każdego typu szkół.

Ponadto informuję, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim, a finalistami uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.

 

Z poważaniem

  Koordynator Wojewódzki Konkursu

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu

                                       /-/

                                                                              mgr Zdzisław Młodziejewski

 

Metryczka

13.03.2017
Data publikacji 13.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry