Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki z etapu wojewódzkiego Konkursu o Zdrowiu „Higieja” - Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne -

Nawigacja

Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki z etapu wojewódzkiego Konkursu o Zdrowiu „Higieja”

18.05.2022

W załączeniu wyniki uczniów uzyskane podczas etapu wojewódzkiego Konkursu o Zdrowiu „Higieja”.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 52 pkt.

 

Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Finalistami  zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 25% punktów możliwych do zdobycia.

 

Szczegóły dotyczące odbioru zaświadczeń będą opublikowane 1 czerwca br. wraz z listami laureatów oraz finalistów.

Metryczka

Data publikacji 18.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry