Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki etapu rejonowego Konkursu o Zdrowiu „Higieja”. - Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne -

Nawigacja

Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki etapu rejonowego Konkursu o Zdrowiu „Higieja”.

15.03.2022

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani będą uczestnicy Konkursu, którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 70% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu rejonowego, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych będzie 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu rejonowego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie zwiększony odpowiednio.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego będzie opublikowana zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie tj. 31 marca br..

Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu.

 

Miejsce przeprowadzania eliminacji będzie opublikowane wraz z listą osób zakwalifikowanych.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia podczas etapu rejonowego wynosi 42

W załączeniu wyniki etapu rejonowego.

Metryczka

Data publikacji 15.03.2022
Data modyfikacji 15.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry