Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs wiedzy o Mazowszu - 2018/2019 - Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne -

Nawigacja

Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs wiedzy o Mazowszu - 2018/2019

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

 

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo,  uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Wybór tematu, rodzaju projektu i sposobu jego realizacji zależy od uczniów i nauczyciela. Mogą to być projekty krótkie, jak i dłuższe, ważne aby zostały zrealizowane nie później niż do 17 stycznia 2019 r.

Pedagogiczna koncepcja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” wywodzi się bezpośrednio z podstawy programowej, a w szczególności dotyczy umiejętności kluczowych - umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. W zakresie treści konkurs daje możliwość uzupełnienia wiedzy istotnej z punktu widzenia mieszkańca regionu.

 

Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej na Mazowszu.

Zespoły uczniów, których projekty zostaną wyróżnione, otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Rejestracja uczestników odbywa się do 30 września br. na Platformie Konkursów MSCDN http://konkursy.mscdn.pl. W zgłoszeniu należy podać listę projektów realizowanych w szkole oraz nazwiska uczniów. 

Loginy i hasła są identyczne jak loginy i hasła wykorzystywane przy logowaniu się do konkursów przedmiotowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie oraz jego załącznikach - link do strony www MSCDN.

Informacji udzielają konsultanci MSCDN:

oraz koordynator Konkursu Wiedzy o Mazowszu Iwona Moczydłowska iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl, tel.692526891

Link do Zarządzenia nr 67 wraz z Regulaminem konkursu.

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2018
Data modyfikacji 28.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry