Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Programy marytoryczne w roku szkolnym 2011/2012 - Informacje o konkursach przedmiotowych -

Nawigacja

Informacje o konkursach przedmiotowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Programy marytoryczne w roku szkolnym 2011/2012

Programy merytoryczne niektórych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012

Szanowni Państwo,
Informuję, że w zakładkach  „szkoły podstawowe” i „gimnazja” w odpowiednich wierszach tabeli,
odnoszących się do poszczególnych konkursów przedmiotowych umieszczono niektóre programy merytoryczne.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad
kurator oświaty przekazuje do szkół regulamin (w tym programy merytoryczne)
konkursu przeprowadzanego w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września.
Programy merytoryczne pozostałych konkursów przedmiotowych będą umieszczane systematycznie,
po przekazaniu ich przez przewodniczących odpowiednich wojewódzkich komisji konkursowych.
  
                                                                         Koordynator Konkursów Przedmiotowych 

                                                                                                 Jolanta Milczuk - Walczewska
 

Metryczka

14.06.2011
Data publikacji 14.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Milczuk - Walczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Milczuk - Walczewska
do góry