Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Miejsca przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z języków obcych - Informacje o konkursach przedmiotowych -

Nawigacja

Informacje o konkursach przedmiotowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miejsca przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z języków obcych

Etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych z języków obcych zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem od 1 do 3 marca 2023 r.

Etapy wojewódzkie konkursów przedmiotowych z języków obcych zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem od 1 do 3 marca 2023 r.

Miejsca przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z języków obcych:

 

Język

Data i godz.

rozpoczęcia konkursu

Miejsce

francuski

1 marca br.

godz. 9.00

MSCDN w Warszawie

ul. Świętojerska 9

hiszpański

2 marca br.

godz. 9.00

MSCDN w Warszawie

ul. Świętojerska 9

niemiecki

2 marca br.

godz. 12.00

MSCDN w Warszawie

ul. Świętojerska 9

angielski

3 marca br.

godz. 10.00

MANS w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36

 

Etap wojewódzki każdego z konkursów trwa 90 minut (czas pisania bez czynności organizacyjnych).

Uczeń musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym lub niebieskim tuszem. W razie potrzeby może mieć chusteczki higieniczne i wodę do picia.

Odzież wierzchnia, plecaki, torby i inne rzeczy uczniowie zostawiają w szatni lub innym wyznaczonym przez komisję miejscu. Do sali, w której uczeń pisze konkurs, nie można wnosić telefonu ani żadnych innych urządzeń elektronicznych, w tym smartwatchów.

PROŚBA DO OPIEKUNÓW UCZNIÓW PISZĄCYCH KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Do budynku Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych (MANS), gdzie odbywa się konkurs, ze względów organizacyjnych zostają wpuszczeni wyłącznie uczestnicy konkursu.

Opiekę nad uczniami przejmują organizatorzy konkursu, którzy będą cały czas pomagać uczniom i kierować ich do poszczególnych sal.

Rodzice/opiekunowie będą mogli wejść do budynku na parterze i poczekać na uczniów po godz. 10.00, tj. po czynnościach organizacyjnych i po wpuszczeniu uczniów do sal.

Prosimy o wcześniejsze przybycie (9.00 - 9.30). Uczniowie będą wpuszczani do przypisanych sal od godz. 9.20.

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.02.2023
Data modyfikacji 30.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry