Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/2019 - Konkursy przedmiotowe -

Nawigacja

Konkursy przedmiotowe

Strona znajduje się w archiwum.

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/2019

W załączeniu lista MEN.

W załączeniu lista sporządzona przez MInisterstwo Edukacji Narodowej

  1. Lista olimpiad przedmiotowych:

L.p.

Nazwa olimpiady*

Organizator

1

Olimpiada matematyczna juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 
w Warszawie

2

Olimpiada z języka angielskiego gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

3

Olimpiada informatyczna

gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent z Gdyni

4

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie

* W olimpiadzie przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych

L.p.

Nazwa olimpiady*

Organizator

1

Olimpiada matematyczna

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej  w Warszawie

2

Olimpiada z języka polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

3

Olimpiada z języka angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

4

Olimpiada informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

5

Olimpiada z języka białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

6

Olimpiada z  języka niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

7

Olimpiada z języka rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski

8

Olimpiada z języka francuskiego

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce

9

Olimpiada z języka łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie

10

Olimpiada biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie

11

Olimpiada chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne
 w Warszawie

12

Olimpiada filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie

13

Olimpiada geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie

14

Olimpiada fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

15

Olimpiada artystyczna

Stowarzyszenie  Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

16

Olimpiada historyczna

Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie

17

Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Uniwersytet Warszawski

18

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

 

*W olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

 

Jednocześnie przypominam, że lista olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym jest dostępna na stronie:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/scan-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej.pdf.

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych:

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

3

Olimpiada Medialna

Fundacja Nowe Media

4

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

5

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

7

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

8

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

9

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

10

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika

11

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa

13

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

14

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

15

Olimpiada Cyfrowa

Fundacja Nowoczesna Polska

16

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

17

Olimpiada Wiedzy o rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Metryczka

Data publikacji 06.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry