Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs „3D EduArt” - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „3D EduArt”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania 3D, druku 3D oraz druku z wykorzystaniem długopisów 3D. Do Konkursu można zgłosić prace indywidualne lub grupowe w czterech kategoriach tematycznych:

  • najlepszy projekt do druku 3D – ocena pracy koncepcyjnej,
  • najlepszy wydruk 3D – ocena jakości wydruku,
  • najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D – ocena innowacyjności i oryginalności pomysłu (możliwość stworzenia prac również z wykorzystaniem długopisów 3D),
  • projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej – rozwiązania użyteczne w nauczaniu przedmiotowym.

Dodatkowo oceniane będą: samodzielność, oryginalność, walory estetyczne pracy.

W Konkursie odrębnie ocenianie są prace w grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 i przedszkoli,
  • uczniowie szkół podstawowych klas 4-8,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • dorośli.

Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej 3d.umcs.pl, zakładka Konkurs: zgłoszenia indywidualne lub zgłoszenia grupowe.

Termin zgłoszeń i nadsyłania prac upływa 24 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.

 

Metryczka

Data publikacji 12.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry