Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szósty Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem "Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej" - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Szósty Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem "Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej"

Parafia Archikatedralna p. w. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Krakowie oraz Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej organizują Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem: "Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej".

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań historycznych, zwłaszcza dotyczących postaci Św. Jadwigi Królowej i jej czasów oraz roli Katedry Wawelskiej w dziejach Polski, a także pogłębianie świadomości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Zachęcamy do udziału w powyższej inicjatywie.

Więcej informacji na temat Konkursu.

 

Metryczka

Data publikacji 17.11.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Parafii Archikatedralnej p. w. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry