Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedsięwzięcia edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsięwzięcia edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w organizowanych projektach edukacyjnych, które powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów.

Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia:

  • "Projekt z ZUS"
  • "Lekcje z ZUS".

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Metryczka

Data publikacji 20.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry