Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi” - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”

Warszawa, dn. 23 sierpnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.0344.247.2019.AS

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

dotyczy:    ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r. Etap szkolny zakończy się wyborem przez szkolną komisję konkursową trzech wyróżnionych prac w grupie wiekowej klas 0-III oraz klas IV-VIII i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła. Powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego komisja konkursowa wyłoni po trzech laureatów w każdej grupie wiekowej i przekaże wyróżnione prace do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Etap ogólnopolski zakończy się wyborem trzech najlepszych prac w obydwu grupach wiekowych.

W załączeniu przekazuję regulamin konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi" oraz załączniki do regulaminu konkursu.

Zachęcam do udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry