Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradnik MEN dla rodziców dzieci 6 i 7 - letnich - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Poradnik MEN dla rodziców dzieci 6 i 7 - letnich

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”

„Rodzice, macie wybór!” to publikacja skierowana do rodziców dzieci sześcio i siedmioletnich, którzy stoją przed ważną decyzją czy od 1 września 2016 r. ich dzieci mają rozpocząć edukację szkolną, czy pozostać w przedszkolu.

W poradniku znajdują się m.in.

  • informacje dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty,
  • zasady rekrutacji do przedszkola,
  • informuje o procedurze odwoławczej w rekrutacji,
  • zadania gminy w organizacji i prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego,
  • wyjaśnia kwestii związanych z zasadami przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, czy odroczeniem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zestawienie najważniejszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów MEN.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa.

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy oświatowej uruchomiono w MEN cztery numery telefonów dla rodziców i opiekunów. Są one dedykowane tym, którzy chcieliby zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. Eksperci ministerstwa są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15. Numery telefonów to:

  • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
  • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 419 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

Metryczka

Data publikacji 01.03.2016
Data modyfikacji 01.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry