Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rodzice sześciolatków mogą sprawdzić szkołę swojego dziecka - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Rodzice sześciolatków mogą sprawdzić szkołę swojego dziecka

Dzięki specjalnie uruchomionej infolinii i mapie szkół rodzice 6-latków mogą poznać szkołę, do której pójdzie ich dziecko lub zgłosić potrzebę interwencji.

INFOLINIA INTERWENCYJNA
22 34 74 700 – pod tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 rodzice mogą zgłosić potrzebę interwencji w konkretnej szkole, która – ich zdaniem – jest nieprzygotowana na przyjęcie sześciolatków.

Mogą skorzystać również z FORMULARZA kontaktowego na stronie internetowej www.6latki.men.gov.pl, jeśli chcą zgłosić problem.

Zgłoszenie trafi do kuratorium oświaty, którego pracownicy sprawdzą je lub przekażą interwencję innym instytucjom (organom prowadzącym szkoły, Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i stacjom sanitarno-epidemiologicznym).

MAPA SZKÓŁ
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej jest dostępna MAPA SZKÓŁ. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o szkole, m.in. o liczbie uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych w szkole nauczycieli, posiadanym przez szkołę wyposażeniu, funkcjonowaniu świetlicy, czy też możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. Najważniejszym elementem mapy są jednak, opublikowane przy każdej z monitorowanych szkół, wyniki ankiet adresowanych do: dyrektorów, rad rodziców oraz wizytatorów kuratoriów oświaty oceniające poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

Więcej informacji na portalu 6latki.men.gov.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 24.08.2015
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MEN
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry