Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”

Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie realizuje projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”.

Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski.

Badania polegać będą na rozmowie z dzieckiem/młodą osobą (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów), z jej/jego rodzicami/opiekunami oraz osobami z kadry pedagogicznej pracującymi z danym dzieckiem. Rozmowy te prowadzone będą w dogodnym dla osób uczestniczących w badaniu miejscu i czasie.

Projekt objęty jest honorowymi patronatami m. in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Projektu.

Metryczka

Data publikacji 23.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry