Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że została ogłoszona XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

O stypendia na I rok studiów mogą się ubiegać maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Programu

Metryczka

Data publikacji 16.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry