Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs „Czuję się Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Czuję się Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”

Konkurs „Czuję się Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej” pod honorowym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkurs „Czuję się Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej” pod honorowym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty  adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Celem konkursu jest:
-kształtowanie wśród młodzieży świadomości, wrażliwości i kultury prawnej
-upowszechnianie postaw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
-wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za stan przestrzegania prawa
-zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi aktami prawnymi z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.zs7.eu

Metryczka

24.10.2012
Data publikacji 24.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Lipnicka
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry