Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r.

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego.

Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści zgodnie z § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DzUnr 83, poz. 562, z późn.zm.) i § 71 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ( DzU nr 65, poz. 400, z późn.zm.)są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Wykaz w załączeniu.

Pliki do pobrania

Metryczka

03.10.2012
Data publikacji 03.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Lipnicka
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry