Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie konkursu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

                                                                                                                                      Warszawa, 30 maja  2011 r.
WKS.5534.141.2011.AS
 
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego
 
 
dotyczy: konkursu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego
 
    
      Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Związek Romów Polskich we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji organizuje Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2011 r.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami znajdują się na stronie www.romowie.com
 
 
 
                                                                                              Z poważaniem
                                                                        
                                                                                Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                           /-/
                                                                                              Katarzyna Góralska
                                                                                    Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

31.05.2011
Data publikacji 31.05.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szafran
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran
do góry