Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kontakty w sytuacjach interwencyjnych związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontakty w sytuacjach interwencyjnych związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe dotyczące instytucji, które podejmują działania interwencyjne w razie zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży

KO.ZSE.ZM.476 - 67/11

Dyrektorzy szkół i placówek,
organizatorzy wypoczynku,
rodzice

w związku z organizacją wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zamieszczam poniżej dane kontaktowe instytucji, które podejmują działania interwencyjne w razie zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie -
www.wsse.waw.pl,

tel. 22 432 10 24 lub tel. 22 432 10 04.

2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie - tel. 22 603 77 18.

3. Inspekcja Transportu Drogowego w godz. 8:30-15:00

tel. 24 262 64 54 - Płock
tel. 23 672 53 71 - Ciechanów
tel. 48 363 51 87 - Radom
tel. 25 632 38 08 - Siedlce

4. Telefony alarmowe:

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Telefon alarmowy

WOPR - 601 100 100

Z poważaniem

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY
                            /-/
           Katarzyna Góralska


Metryczka

17.01.2011
Data publikacji 17.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry