Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Rzecznik Ubezpieczonych zwraca uwagę na fakt przekazywania nierzetelnej informacji przez szkoły, na temat obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Rzecznik Ubezpieczonych zwraca uwagę na fakt przekazywania nierzetelnej informacji przez szkoły, na temat obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Z sygnałów docierających do Rzecznika wynika, że wielu rodziców jest błędnie informowanych, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci uczących się jest obowiązkowa i powinna być zawarta z ubezpieczycielem wskazanym przez dyrekcję szkoły.

Szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczenia NNW znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rzecznika www.rzu.gov.pl

Metryczka

29.10.2010
Data publikacji 29.10.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna szafran
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran
do góry