Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat w sprawie organizacji konkursów. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Komunikat w sprawie organizacji konkursów.

Informacja o planowanych zmianach w związku ze zmiana terminu ferii zimowych.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 zostały zmienione harmonogramy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe harmonogramy oraz wprowadzone zmiany są dostępne na stronach internetowych poszczególnych organizatorów. Proszę o dalsze o monitorowanie pojawiających się informacji o przebiegu konkursów.

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego
/-/
Krystyna  Mucha

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020., poz. 2111)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036 z późn. zm.)

Metryczka

Data publikacji 03.12.2020
Data modyfikacji 03.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry