Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców - zagrożenie koronawirusem. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców - zagrożenie koronawirusem.

06.03.2020

Warszawa,  5 marca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.576.23.2020

Rodzice dzieci, uczniów
przedszkoli szkół i placówek
województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID 19  uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami:

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej są rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej https://www.gov.pl/web/edukacja

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczone są komunikaty dotyczące zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

800 190 590  jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – kliknij

Zwracam się również do Państwa o wykazanie szczególnej dbałości w zakresie przestrzegania przez Wasze dzieci zasad higieny, w szczególności częstego i dokładnego mycia rąk oraz odpowiedniego zachowania podczas kaszlu i kichania.

Mam nadzieję, iż wspólnie dołożymy starań, aby nasze dzieci i nasi uczniowie byli bezpieczni.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry