Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie do udziału w konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do udziału w konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”

23.01.2020

Warszawa,  dn. 23 stycznia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5534.3.2020.BF

Rodzice,
Nauczyciele i Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: Rodziców, Nauczycieli i Dyrektorów szkół województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest przedstawienie wartości kluczowych w procesie wychowania dziecka we współczesnym, ustawicznie zmieniającym się świecie, określenie wartości stanowiącego fundament życia człowieka, uświadomienie celu do jakiego wychowanie ma prowadzić, przybliżenie uniwersalnych wartości stanowiących podstawę programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły oraz sposobów wypracowania wspólnych podstaw aksjologicznych programu, określenie roli rodziców w procesie tworzenia tego programu a także przedstawienie zasad współpracy rodziców ze szkołą w procesie wychowania i uświadomienie celów tej współpracy, w tym udziału rodziców w procesie wychowawczym. Ponadto istotnym elementem konferencji jest wprowadzenie w obszar rozumienia mediów w aspekcie informacji, opinii, perswazji i manipulacji.

Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat modelu współdziałania rodziców ze szkołą w procesie wychowania, w poszanowaniu praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i respektowaniem ich praw.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: http://kuratorium.waw.pl/Konferencja-4-lutego-2020.

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rejestracji upływa w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Zofią Rudzińską pod numerem tel. 22 551 24 00 w. 4103 lub Panią Agnieszką Popławską pod numerem tel. 22 551 24 00 w. 5062

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.01.2020
Data modyfikacji 31.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Fidelus
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry