Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego w dniu 15 lutego rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie projektu).

W ramach stypendium Fundacja pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wnioskiem zgłoszeniowym pierwszej fazy rekrutacji jest formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku. 

Metryczka

Data publikacji 14.02.2017
Data modyfikacji 22.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry