Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, wraz z zarządzeniem zmieniającym - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, wraz z zarządzeniem zmieniającym

logo MKO
Warszawa, 20 lipca 2016 r.
 
KPU.571.1.2.2016.AP
                                                                                                              REKRUTACJA DO SZKÓŁ
                                                                                            PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY
                                                                                                                             2016/2017
 
 
                                                                                                                               Komunikat
 
                                        
                                                                                                                                                                     Dyrektorzy
                                                                                                                                                                     Szkół Ponadgimnazjalnych
                                                                                                                                                                     oraz Rodzice i Absolwenci gimnazjów
                                                                                                                                                                     z woj. mazowieckiego
 
 
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością terminowego dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, którzy muszą wykonać badania lekarskie, Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca na 29 lipca do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem do Zarządzenia Nr 44

Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, najpóźniej do 29 lipca do godz.12.00.  Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

                                                                                        

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                   Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                                              /-/

                                                                                             Aurelia  Michałowska

 

 

Dodane załączniki:

  1. Zarządzenie zmieniające Mazowieckiego Kuratora Oświaty wraz z harmonogramem.
 

Metryczka

Data publikacji 20.07.2016
Data modyfikacji 30.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry