Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2016-03-31 Przedszkole Integracyjne nr 394 ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa Warszawa Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci poprzez działalność przyrodniczo-ekologiczną prowadzoną w języku ojczystym oraz języku angielskim nie nie tak 2016-10-01
2017-06-30
2016-03-31 Przedszkole Integracyjne nr 394 Warszawa Savoir-vivre nie tylko od święta nie nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-03-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Klub Przyrodnika nie nie tak 2016-09-01
2020-06-30
2016-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie Łaskarzew Teatr szansą na sukces tak nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie Łaskarzew Piłka siatkowa-zabawa z pasją tak tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-31 Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Warszawa Język francuski DELF nie nie tak 2016-09-01
2019-06-21
2016-03-31 Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Warszawa Lekcje z komputerem nie nie tak 2016-09-01
2019-06-21
2016-03-31 Szkoła Podstawowa im. por. St.Mackiewicza w Zespole Szkół w Lubowidzu Lubowidz Kasztanowce czerwone w naszej miejscowości - hoduję, badam, mierzę, obserwuję nie tak tak 2016-09-01
2018-06-30
2016-03-31 Przedszkole Integracyjne nr 394 Warszawa Sprytne zabawy dla zmysłów poprawy nie tak tak 2016-10-03
2017-05-31
2016-03-31 Przedszkole Integracyjne nr 394 Warszawa Baśnie, bajki i bajeczki - pozytywne sposoby radzenia sobie z trudnościami nie nie tak 2016-10-01
2017-06-30
2016-03-31 Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Ciechanów Klasa językowa z rozszerzonym angielskim tak tak nie 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-31 Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Radom Elementy odnowy biologicznej i dietetyki nie nie tak 2016-09-01
2018-06-29
2016-03-31 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie Łaskarzew Język angielski z rozszerzonym wymiarem godzin tak tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-30 Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 2 w Płocku Płock Aktywny, twórczy, kreatywny - TWÓRCZAK tak tak nie 2016-09-01
2019-06-28
2016-03-30 Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Grodzisk Mazowiecki Wspomaganie komunikacji językowej dzieci z dysharmoniami rozwojowymi z wykorzystaniem Metody Tomatisa nie tak nie 2016-09-01
2018-06-15
2016-03-30 Przedszkole nr 50 Warszawa Książka moim przyjacielem nie nie tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-30 Zespół Szkół im. ks. Prof.. J. Pastuszki w Rzeczniowie - Publiczne Gimnazjum Rzeczniów Deutschelernen macht mir SpaB - nauka języka niemieckiego sprawia mi przyjemność. nie tak nie 2016-09-01
2017-06-23
2016-03-30 Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie Rogozino Przedsiębiorczość, czyli matematyczne przygotowanie do życia nie tak nie 2016-09-01
2017-06-20
2016-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Siedlce Z angielskim w świat. nie nie tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-30 Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu Radom Twoje zdrowie w Twoich rękach. tak tak tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-03-30 Zespół Szkół im. ks. prof. J. Pastuszki w Rzeczniowie Rzeczniów Czytam i rozwijam się. nie tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-30 Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana Warszawa Wykorzystanie techmologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach języka angielskiego w klasach ogólnych nie tak nie 2016-09-01
2017-06-23
2016-03-30 Gimnazjum z Oddzialami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie Warszawa Inny wymiar informacji - informatyka dwujęzycznie tak tak tak 2016-09-01
2018-06-30
2016-03-30 Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Grodzisk Mazowiecki Zajęcia szachowe dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich Szach-Mat tak nie nie 2016-09-01
2017-06-15
2016-03-30 Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego Grodzisk Mazowiecki Gromada Zuchowa dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich - Strażnicy Maciusiowej Tajemnicy tak nie nie 2016-09-01
2017-06-05
2016-03-30 Gimnazjum z Oddzialami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie Warszawa Biologia dwujęzycznie - okiem przyrodnika nie tak tak 2016-09-01
2018-06-29
2016-03-30 Gimnazjum z Oddzialami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie Warszawa Zobaczyć, zrozumieć, poznać - nauka języka angielskiego metoda projektu nie tak tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-03-30 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego Warszawa Zawiszaki grają w szachy tak tak nie 2016-09-01
2018-06-30
2016-03-25 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Płock Nowoczesne techniki łączenia rur tak nie tak 2016-09-01
2018-06-28
2016-03-25 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Płock Elementy kosmetologii nie nie tak 2016-09-01
2018-06-28
2016-03-25 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Płock Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym tak nie tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-03-24 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatuty Dziecięcej Warszawa Korzenie wspólczesnej Europy - od Aten do Brukseli tak nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-24 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach Pionki Naukowe wędrówki przez wspólne eksperymentowanie tak tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-24 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego Warszawa Art. and English - koło plastczno-językowe dla klas piątych nie nie tak 2016-03-30
2016-06-23
2016-03-24 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Itegracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego Warszawa Rymujemy - zapamiętujemy - koło języka angielskiego dla klasy trzeciej nie nie tak 2016-03-30
2016-06-23
2016-03-24 Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach - Grubakach Korytnica Teatr w naszej klasie nie tak tak 2016-09-01
2017-06-23
2016-03-23 XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego Warszawa Modelowanie numeryczne nie nie tak 2016-09-01
2018-04-27
2016-03-23 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 1 Marki Edukacja matematyczno-przyrodnicza "Poznaję i doskonalę" nie nie tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-03-23 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 1 Marki Edukacja językowa z j. angielskiego "Bliżej Zjednoczonego Królestwa" nie nie tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-03-23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku Płock Innowacyjny Program Dydaktyczno-Terapeutyczny dla ucznia klasy III B z diagnozą autyzmu dziecięcego F84.0 nie tak tak 2016-04-04
2016-06-24
2016-03-23 Specjalny Osirodek Szkolno -Wychowawczy Sieciechow Nasz uczeń odbiorcą sztuki teatralnej i filmowej nie nie tak 2016-09-01
2018-06-15
2016-03-23 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance Glinianka Sztuka sposobem na samorealizację nie nie tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 76 Warszawa Magia szachowej krainy tak tak nie 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-23 Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich Warszawa Zrozumiałem - bo doświadczyłem nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-22 Szkoła Podstawowa nr 48 w Zespole Szkół nr 60 Warszawa Cztery pory roku z muzyką nie tak tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-03-22 Zespół Szkół nr 60 Warszawa Specjalista IT nie tak tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-22 Zespół Szkół nr 60 Warszawa Wielka gra - rola wyuczona, maska założona na zajęcia teatralne z języka angielskiego w klasach I-III tak tak nie 2016-09-01
2019-08-31
2016-03-22 Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie Chotomów Z matematyką przez świat nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-22 Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie Chotomów Laboratorium chemiczno-biologiczne nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-03-22 Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie Chotomów Żyj zdrowo na sportowo nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
do góry