Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2016-05-06 Zespół Szkół w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Legionowo Szach-Mat nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-05-06 Zespół Szkół w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Legionowo Podróże do krainy wyobraźni nie nie tak 2016-09-01
2019-06-15
2016-05-06 Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny Warszawa Gry i zabawy w języku angielkim, czyli jak uczyć kultury krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego nie nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-05-06 Zespół Szkół w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Legionowo Inwestycja w wiedzę i wartości nie nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-05-06 Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny Warszawa Profilaktyka wad postawy w zabawach ruchowych nie nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-05-06 zkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. Warszawa Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy DREPTAKI - edukacja historyczna, ekologiczna, krajoznawcza nie nie tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-05-06 Gimnazjum nr 2 im. D. Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce Ostrołęka Krajobraz z tęczą tak tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-05-05 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Kadzidło Klasa służb mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym w Kadzidle nie nie tak 2016-09-01
2019-04-30
2016-05-05 Gimnazjum Nr 3 im. Marii Konopnickiej Ciechanów Upgrade your English skills - Udoskonal swój angielski tak tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-05-05 Gimnazjum Nr 3 im. Marii Konopnickiej Ciechanów Aktives und kreatives Deutschlernen - Aktywne i twórcze uczenie się języka niemieckiego nie tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-05-05 Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu Zwoleń Klasa mundurowa tak nie tak 2016-09-01
2019-04-30
2016-05-05 Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu Zwoleń Klasa sportowa tak nie tak 2016-09-01
2019-04-30
2016-05-04 Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle, Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle Mysiadło Nauczanie komplementarne modułami tematycznymi z zastosowaniem metody projektów uczniowskich WebQuest tak tak nie 2016-09-01
2017-06-30
2016-05-04 Zespół Szkół w Dębem Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii Dębe Wielkie TIK lekcje zrobisz w mig nie tak nie 2016-04-05
2016-06-24
2016-05-02 Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" Piastów Gimnazjaliści aktywni medialnie nie tak tak 2016-09-01
2019-06-29
2016-04-29 Gimnazjum Nr 68 im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Zespole Szkół Nr 68 Warszawa W świecie sztuki, teatru i filmu tak tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-29 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełly Sochaczew Polubić Rosję. Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach języka rosyjskiego nie tak tak 2016-09-01
2017-08-31
2016-04-29 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełly Sochaczew E-angielski. Program pracy na zajęciaciach języka angielskiego nie tak tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-04-29 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełly Sochaczew Projektowanie grafiki komputerowej nie tak tak 2016-09-01
2017-08-31
2016-04-29 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno Piaseczno Spotkania przy bajce nie tak nie 2016-09-01
2017-08-31
2016-04-29 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu Radom Klasa sportowa o profilu koszykówki nie tak tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-04-28 Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" Piastów Uczę się w dobrym stylu nie tak nie 2016-09-01
2017-06-23
2016-04-28 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Technikum Budowlane nr 5 Warszawa Florystyka w praktyce tak nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-04-28 Gimnazjum nr 11 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Warszawa MULTI-KULTI-DEUTSCH tak tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-28 Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie Wieliszew Języki obce oknem na świat nie tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-28 Przedszkole Nr 192 Wesoły Pędzelek Warszawa Przedszkole bez zabawek tak tak nie 2016-11-01
2017-01-31
2016-04-27 Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Warszawa Obywatele świata - oddział z rozszerzonym językiem angielskim tak tak tak 2016-09-01
2019-06-28
2016-04-27 Gimnazjum Integracyjne nr 12 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie Warszawa Poznaję siebie i świat poprzez kulturę krajów anglojęzycznych i hizpańskojęzycznych tak tak nie 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-27 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu Sierpc Pływam jak delfin nie nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Gimnazjum nr 5 Legionowo Laboratoria i matematyka dla technika i medyka nie tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyskiego Legionowo Obserwuję, badam, odkrywam tak nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyskiego Legionowo Działać- tworzyć- uczyć się- innowacja językowa nie tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Gimnazjum nr 5 Legionowo Elementy kultury anglosaskiej i kultury germańskiej w nauczaniu języka angielskiego i języka niemieckiego w gimnazjum nie tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-26 Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Poprzez język i kulturę ku tolerancji nie tak tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyskiego Legionowo Świat jest matematyczny nie nie tak 2016-09-01
2018-06-15
2016-04-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Gimnazjum nr 5 Legionowo Świat jest teatrem tak tak tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Obywatel stróżem prawa nie tak tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Poliglota - przyszły dyplomata – to ja nie nie tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Business English – Passport to Success (Język angielski w biznesie – paszport do sukcesu) nie tak tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Marketing w biznesie nie nie tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Angielski w turystyce nie nie tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-26 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku Płock Robotyka i sztuczna Inteligencja nie tak tak 2016-09-01
2019-04-26
2016-04-22 Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów Warszawa Iberyjska przygoda tak nie tak 2016-09-01
2019-06-30
2016-04-22 Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów Warszawa Warsztaty przyrodnicze tak nie tak 2016-09-01
2017-06-30
2016-04-22 Publiczne Przedszkole nr 3 "Skrzat" Ząbki Innowacyjne zajęcia ze Skrzatem - innowacja pedagogiczna stymulujaca rozwój dziecka tak tak nie 2016-09-01
2017-06-30
2016-04-22 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu Sierpc Wychowanie fizyczne z rozszerzonym programem pływania nie nie tak 2016-09-01
2017-08-31
2016-04-22 Publiczne Przedszkole nr 3 "Skrzat" Ząbki Innowacyjne zajęcia ze Skrzatem - innowacja pedagogiczna stymulujaca rozwój dziecka tak tak nie 2016-09-01
2017-06-30
2016-04-22 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu Sierpc Wychowanie fizyczne z rozszerzonym programem piłki nożnej nie nie tak 2016-09-01
2019-08-31
2016-04-21 Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach - Grubakach Korytnica Podróże małe i duże … po literaturze. nie tak tak 2016-09-01
2017-06-24
2016-04-21 I Liceum Ogólnokształące w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Pułtusk Innowacja pedagogiczna w zakresie ratownictwa medycznego tak tak tak 2016-09-01
2019-04-28
do góry