Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2005-03-30 Szkoła Podstawowa w Czarnotrzewiu Baranowo Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Rytm, muzyka i taniec – rytmika w szkolnej kulturze fizycznej tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Edukacja komunikacyjna z elementami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych jako przygotowanie dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Rozszerzona edukacja plastyczna w nauczaniu zintegrowanym – klasy I –III tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suliszce Wierzbica Wykorzystanie modeli matematycznych w procesie nauczania matematyki nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala I Ty możesz zostać literatem nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala Program metodyczny sekcji tenisa stołowego Szkolnego Klubu Sportowego nie tak nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala To mój dom, to moja ojczyzna nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń Mały Europejczyk nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń Mały artysta – Plastek nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 PP Nr 16 w Radomiu, Radom W krainie literek – bawimy się i czytamy tak nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Radom Elementy literatury brytyjskiej i amerykańskiej na lekcjach j. angielskiego w gimnazjum nie tak nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Piłka siatkowa chłopców tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Wychowanie przez sztukę z elementami informatyki nie tak tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Klasa dwujęzyczna polsko-angielska z geografią świata tak tak tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Rozwój cech psychofizycznych dzieci w kl. I – III na podbudowie dyscyplin lekkoatletycznych nie tak tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Informatyka – chcę wiedzieć więcej nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Rozwój uzdolnień kondycyjnych i koordynacyjnych w oparciu o rozszerzony program z zakresu piłki ręcznej w klasach I – III gimnazjum nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-28 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Radom Elementy realioznawcze i kulturoznawcze na lekcjach j. niemieckiego z wykorzystaniem technologii komputerowej i informatycznej tak nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-24 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-24 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Radomskiej na lekcjach przyrody tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-24 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Wykorzystanie kalkulatorów naukowych w szkole podstawowej na lekcjach matematyki nie tak nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-24 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Edukacja zdrowotna w oparciu o Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia nie tak tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szydłowiec Kształcenie kulturowe na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych nie tak nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szydłowiec Kształcenie kulturowe na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych tak tak nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-21 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 Radom „Mały Europejczyk” („A little European”) nie nie tak 2005-09-01
2007-06-30
2005-03-17 Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu Bieżuń Szkolenie obronne młodzieży nie nie tak 2005-09-01
2008-04-30
2005-03-11 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa matematyczno – ekonomiczna nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2004-08-31 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa z warsztatami teatralnymi nie nie tak 2004-09-01
2020-01-01
2004-08-31 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa z warsztatami dziennikarskimi nie nie tak 2004-09-01
2020-01-01
2004-03-28 I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie Ciechanów Utworzenie klasy humanistyczno-dziennikarskiej nie nie tak 2004-09-01
2020-01-01
2004-01-05 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Liceum Ogólnokształcące Winnica Przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej nie nie tak 2004-09-01
2010-04-30
2003-03-26 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku II Liceum Ogólnokształcące Płońsk Rozszerzenie przedmiotu przysposobienie obronne o przysposobienie wojskowe nie nie tak 2003-09-01
2020-01-01
0000-00-00 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie Siedlce Klasa mundurowa - z rozszerzonym programem wychowania fizycznego tak tak tak 2011-09-01
2014-08-31
do góry