Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Kształcenie dzieci polskich wyjeżdżających za granicę i powracających do kraju -

Nawigacja

Kształcenie dzieci polskich wyjeżdżających za granicę i powracających do kraju

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2022/2023 w systemie kształcenia na odległość

System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

  • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Metryczka

Data publikacji 06.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry