Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja w sprawie uprawnień dla uczniów niebędących obywatelami polskimi. - Kształcenie dzieci cudzoziemców -

Nawigacja

Kształcenie dzieci cudzoziemców

Informacja w sprawie uprawnień dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

  

 


                                                                                                                          Warszawa, 7 lipca 2014 r.

KOG.5752.2.2014.JJ

Państwo Dyrektorzy
Przedstawiciele 
Organów Prowadzących
szkoły podstawowe, gimnazja szkoły ponadgimnazjalne


Dotyczy: informacji w sprawie uprawnień dla uczniów niebędących obywatelami polskimi


Szanowni Państwo,

zapisy legislacyjne dążą do zwiększenia uprawnień dzieci migrujących pozostających w polskich szkołach.
Mając na uwadze troskę o edukację dzieci niebędących obywatelami polskimi, tj. organizację nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych, pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia dziecka wskazuję na możliwości, jakie daje skorzystanie z zapisów art. 94a ust. 4, 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. 2013, poz. 1687).
Zatem racjonalne wykorzystanie przyznanych środków należy do kompetencji organów prowadzących szkoły we współpracy z dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczniowie niebędący obywatelami polskimi.

 


                                        Z poważaniem
                                                              z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                 Katarzyna Góralska
                                                                  Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

09.07.2014
Data publikacji 09.07.2014
Data modyfikacji 23.02.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jałosińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry