Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Karta informacyjna dotycząca składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Karta informacyjna dotycząca składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Metryczka

Data publikacji 28.04.2022
Data modyfikacji 02.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eliza Popielarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry