Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program 'Bezpieczna i przyjazna szkoła' - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Otwarty konkurs ofert – Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

 Otwarty konkurs ofert – Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkołach i placówkach.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

a)      jednostki samorządu terytorialnego,

b)      organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Projekty konkursowe powinny wpisywać się w co najmniej jedno zadanie spośród priorytetowych zadań rekomendowanych do realizacji w projektach na rok 2014.

Metryczka

10.09.2014
Data publikacji 10.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry