Moje skróty

Schowek

Pokaż (15)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Tel. centrala 22 551 24 00
Faks 22 826 64 97

 • szkoły ponadpodstawowe, szkoły dla dorosłych i placówki kształcenia ustawicznego - wybierz „7” lub nr wew. 5081
 • szkoły podstawowe - wybierz „6” lub nr wew. 4131
 • przedszkola, szkoły i placówki specjalne oraz placówki szkolno-wychowawcze - wybierz „5” lub  nr wew. 3121
 • awans zawodowy nauczycieli - wybierz „2” lub nr wew. 6106

Pełna lista numerów wewnętrznych


e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - e-PUAP
 

Godziny pracy

Kuratorium w Warszawie

 • poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
  w tym każdy wtorek 8.00 - 18.00 – punkty związane z bezpośrednią obsługą interesantów, tj. kancelaria, nostryfikacja zagranicznych świadectw, uwierzytelniania polskich dokumentów (apostille), Archiwum Zakładowe przy ul. Ogrodowej 8 w Warszawie;
 • Kancelaria ogólna Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 107 tel. 22 551 24 00 wew. 1071, 1072, 1073);
 • Uznawanie zagranicznych świadectw tel. 22 551 24 00 wew. 1110, uwierzytelniania polskich dokumentów (apostille) wew. 1121, informacja publiczna wew. 1103;
 • Archiwum Zakładowe, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie tel. 22 620 30 33.

Delegatura w Siedlcach tel. 25 632 61 00, Delegatura w Ostrołęce tel. 29 760 42 91/93, Delegatura w Ciechanowie tel. 26 672 44 71/73

 • poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, w tym każdy wtorek 8.00 - 18.00.

Delegatura w Radomiu, tel. 48 362 82 84

 • poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek: 8.00 – 18.00, środa -  piątek: 7.30 - 15.30.

Delegatura w Płocku, tel. 24 262 64 50

 • poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, w tym każdy wtorek 7.30 – 18:00.


 

 
 

Korespondencja kierowana do Kuratorium zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,
 • jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
 • żądanie (opis przedmiotu sprawy),
 • oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na podstawie art. 64 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski

 • Kurator lub upoważniony przez niego Wicekurator przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 17.00 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu.
 • Dyrektorzy delegatur przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 17.00.
 • Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 16.00.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.
Formularz kontaktowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól, co umożliwi nam szybki i bezproblemowy kontakt z Państwem


5 - 2 =

Metryczka

Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 12.12.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry