Moje skróty

Schowek

Pokaż (15)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikacja w języku migowym -

Nawigacja

Komunikacja w języku migowym

Komunikacja w języku migowym


W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Kuratorium Oświaty w Warszawie;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Warszawie: ESP;
  • przesyłanie faksów pod numer: 22/ 826 64 97;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres kuratorium@kuratorium.waw.pl lub faksem na numer 22/ 826 64 97 albo poprzez dostarczenie formularza do kancelarii urzędu (Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, pok. 107) lub wypełnienie go na miejscu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w ŚUW Dane adresowe osoby uprawnionej

Tu proszę krótko opisać jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić w Kuratorium Oświaty w Warszawie, ewentualnie proszę podać nazwę wydziału, który realizuje tę usługę.
Wstaw datę do pola Termin spotkania
(formularz należy przesłać conajmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem)
9 * 3 =

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.02.2014
Data modyfikacji 23.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry