Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w lipcu 2018 r. - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w lipcu 2018 r.

Materiały ze spotkania.

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w lipcu 2018 r.:

  • Finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych
  • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018
  • Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach lata szkolne 2014/2015-2016/2017
  • zasady finansowania organizacji kształcenia specjalnego w JST.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry