Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w kwietniu 2018 r. - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w kwietniu 2018 r.

Materiały ze spotkania.

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w kwietniu 2018 r.:

  • model wdrożenia praktyk wspomaganych w szkołach przysposabiających do pracy,
  • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze w systemie edukacji,
  • podstawa programowa kształcenia z komentarzem,
  • praktyki wspomagane dla uczniów szkół przysposabiających do pracy szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
  • praktyki wspomagane – przewodnik dla ucznia przysposabiającego do pracy,
  • wymagania państwa w odniesieniu do funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • zmiany w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym - nowa podstawa programowa Szkoła Podstawowa.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2018
Data modyfikacji 02.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry