Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradniki dla Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, idea i informacje o programie - Szkoły promujące zdrowie -

Nawigacja

Szkoły promujące zdrowie

Poradniki dla Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, idea i informacje o programie

załączeniu poradniki dla szkół i przedszkoli promujących zdrowie, informacje ogólne dotyczące programu wraz ze schematem działania

logo MKO
Warszawa, dn. 11 maja 2016 r.
 
ZSE.557.3.2016.ML

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,


serdecznie zachęcam szkoły i placówki oświatowe do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających ochronę zdrowia oraz angażujących całą społeczność szkolną do podejmowania działań na rzecz zdrowia. Szkoły i placówki, które podejmują systematyczne i różnorodne działania prozdrowotne zapraszam do współpracy w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przynależność do wojewódzkiej sieci warunkuje możliwość ubiegania się o przyznanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.
Szczegółowe zasady i procedury znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dyrektor i Nauczyciel --> Szkoły Promujące Zdrowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Wydział Wychowania i Profilaktyki --> Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole.
Wojewódzkim Koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Kuratorium Oświaty w Warszawie jest Pani Marzena Laskus.
Ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie jest przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trybu życia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W definicję Szkoły Promującej Zdrowie wpisują się wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.
Szkołom i placówkom realizującym Program życzę dalszego entuzjazmu i wytrwałości w realizacji działań prozdrowotnych, natomiast nowe szkoły i placówki zachęcam do podjęcia współpracy w realizacji idei Szkoły Promującej Zdrowie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2019
Data modyfikacji 02.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Laskus + materiały ORE
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Laskus
do góry